EĞİTİM AMAÇLARI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları,

EA1. Program mezunları çevre mühendisliği ile ilgili tesis planlaması, projelendirilmesi, inşaası ve işletimi alanlarının yanısıra çevre yönetimi ve çevre ölçüm hizmetleri gibi alanlarda çalışmak  üzere kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda iş bulabilirler.

EA2. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında ilgili lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki kariyer yapabilirler.

EA3. Program mezunları çevre mühendisliği konularında müteşebbis olabilir, istihdam sağlayacak firma kurabilirler.