Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Vedat PINARLI
  • Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR
  • Prof. Dr. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ (Bölüm Başkanı)(ABD Başkanı)
  • Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN (Dekan Yardımcısı)
  • Doç. Dr. Güray Ç. SALİHOĞLU
  • Doç. Dr. S. Sıddık CİNDORUK 
  • Doç. Dr. Taner YONAR
  • Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU
  • Doç. Dr. Fatma ESEN