Çevre Mühendisliği Bölüm ve Sınıf Temsilcileri 

Yunus SARIBOĞA

Bölüm Temsilcisi