Uzgörü

Çevre kalitesinin  geliştirilmesine odaklanan, uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve hizmetleri ile toplumun ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmaları, mezunları ve faaliyetleri ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

 

Özgörev

Çevre Mühendisliği Bölümü;

    • Çevre konularında özgün araştırmalar yapmayı,
    • Sürekli gelişim anlayışı içinde eğitim vermeyi,
    • Alanındaki problemleri anlama ve çözme bilgileriyle donanmış, etik değerlere bağlı, kendini yenileme anlayışı içinde olan, bir ekip halinde çalışabilecek, konularında liderlik yapabilecek mühendisler yetiştirmeyi,
    • Topluma çevre konularında hizmet vermeyi

görev edinmiştir.