Adres: Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 17

Faks : (224) 442 91 48

e-mail: myalili@uludag.edu.tr

ÖZGÜN YAYINLARI

  1. Yalılı Kılıç, M., Kestioğlu, K., Yonar, T. 2007. Landfill leachate treatment by the combination of physicochemical methods with adsorption process, Journal of Bilogical&Environmental Sciences, 1, 37-43.
  2. Yalılı Kılıç, M., Kırıl Mert, B., Kestioğlu, K. 2009. Deri Atıksularının Arıtımında Kimyasal Arıtma ve Adsorpsiyon Yöntemlerinin Uygulanması, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(2), 95-101.
  3. Yalılı Kılıç, M., Kestioğlu, K., Kaya, G. 2009. Physico-chemical Treatability of Olive Mill Wastewater (OMW), SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3), 271-276.
  4. Kırıl Mert, B., Yonar, T., Yalılı Kılıç, M., Kestioğlu, K., 2010. Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes, Journal of Hazardous Materials, 174(1-2), 122-128.
  5. Yalılı Kılıç, M., Yonar, T., Kestioğlu, K. 2013. Pilot-scale treatment of olive oil mill wastewater by physicochemical and advanced oxidation processes, Environmental Technology, 34(12), 1521-1531.
  6. Yalılı Kılıç, M., Yonar, T., Kırıl Mert, B. 2014. Landfill leachate treatment by Fenton and Fenton-like oxidation processes, Clean-Soil, Air, Water, 42(5), 586-593.