Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 20 28

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: payan@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2006)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (1997)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1993)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Hava kirliliği ve kontrolü, kalıcı organik kirleticiler, kuru çökelme.
YAYINLAR
ULUSLARARASI DERGİLER (SCI/SCI-EXP)
 1. Taşdemir, Y., Cindoruk, S.S., Esen, F. Monitoring of Criteria Air Pollutants in Duacinari, Bursa, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 110, 227-241, 2005
 2. Esen, F., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. Evaluation of NOxand O3 Concentrations in the Atmosphere of Bursa, Turkey. Environmental Forensics 6, 311-317, 2005.
 3. Esen, F., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. Ambient concentrations and gas/particle partitioning of PAHs in an urban site in Turkey. Environmental Forensics, 7, 303-312, 2006.
 4. Taşdemir, Y., Esen, F.  Urban AirPAHs: Concentrations, Tempora lChangesand Gas/Particle Partitioning at a Trafficked Site in Turkey. Atmospheric Research, 84, 1-12, 2007.
 5. Taşdemir, Y., Esen, F.  Dry Deposition Fluxes and Deposition Velocities of a PAHs at an Urban Site in Turkey. Atmospheric Environment, 41, 1288-1301, 2007.
 6. Cindoruk, S.S., Esen, F., Taşdemir, Y. Concentration and gas/particle partitioning of polychlorinated biphenyls (PCBs) at an industrial site at Bursa, Turkey. Atmospheric Research, 85, 338-350, 2007.
 7. Esen, F., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. Bulk deposition of polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs) in an industrial site of Turkey. Environmental Pollution, 152, 461-467, 2008.
 8. Esen, F.,Tasdemir, Y., Vardar, N.  Atmospheric concentrations of PAHs, their possible sources and gas-to-particle partitioning at a residential site of Bursa, Turkey. Atmospheric Research, 88, 243-255, 2008.
 9. Taşdemir, Y., Esen, F.  Deposition of Gaseous Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Their Mass Transfer Coefficients Determinedat a Trafficked Site. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 55 (2), 191-198, 2008.
 10. Vardar, N., Esen, F., Tasdemir, Y. Seasonal Concentratıons and Partitioning of PAHs in a Suburban Site of TURKEY. Environmental Pollution, 155, 298-307, 2008.
 11. Cindoruk, S.S., Esen, F., Vardar, N., Taşdemir, Y.Measurement of Atmospheric Deposition of Polychlorinated Biphenyls and Their Dry Deposition Velocities in an Urban/Industrial Site in Turkey. Environmental Science and Health, 43(11), 1252-1260, 2008.
 12. Esen, F., Taşdemir, Y., Cindoruk, S.S. Drydeposition, concentration and gas/particle partitioning of atmospheric carbazole. Atmospheric Research, 95, 379-385, 2010.
ULUSLARARASI DERGİLER (SCI/SCI-EXP Olmayan)
 1. Esen, F., Taşdemir, Y., Cindoruk, S.S. Determination of mass transfer rates and deposition levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) towards a modified water surface sampler. Atmospheric Pollution Research, 1, 177-183, 2010.
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
 1. 1. Taşdemir, Y., Payan, F., Uygur, A., Başkaya. H.S., Pınarlı, V., “Assessmentand Measurement of SO2 and NOx Pollutants in Bursa,” SECOTOX’98 International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety (Antalya, 19-21 Ekim 1998), s:54.
 2. 2. Taşdemir, Y., Payan, F., Kural, C., Başkaya, H.S., ‘SO2 and NOx Measurements and Their Relation Determined in Urban Air’, 2nd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regionaland Global Scale (25-28 Eylül 2001, İstanbul), 637-644.
 3. 3. Esen, F., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. ‘Kentsel Bir Atmosferdeki Çokhalkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Konsantrasyonları ve Kuru Çökelme Seviyeleri’ Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri (International Global Climate Change and Its Environmental Impacts Conference) (18-20 Ekim 2007, Konya), s:145-150.
ULUSAL DERGİLER
 1. Payan, F., Ertürk F., Taşdemir, Y., “Bursa nın Bazı Semtleri için Belirlenen Kış Sezonu SO2 ve NOx Konsantrasyonları” Uludağ Üniversitesi, Müh- Mimarlık Fakülte Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s.23-28, 1999.
 2. Taş, M.., Taş, N., Payan, F., Elmacı, A. “17 Ağustos İzmit ve 12 Kasım Düzce Depreminde Ortaya Çıkan Yapısal ve Çevresel Hasarların Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi, Müh- Mimarlık Fakülte Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s.83-88, 2000.
 3. Payan, F., Ertürk, F. “SO2 ve NOx Kirleticilerinin 1995-1996 Kış Sezonunda Bursa İçin Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması”, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 45, s.   2002.
 4. Esen, F., Taşdemir, Y. “Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Polisiklik  Aromatik Hidrokarbonlar (Pah’lar) ”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), 107-111, 2005.
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR
 1. Payan, F., Kargı, İ.D. “Katı Atık Deponi Gazlarında Bulunan CO2 ve CH4 Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli Sempozyumu Çanakkale, 9-13 Eylül 1996.
 2. Akal, S.K., Payan, F., Teksoy, A. “Gürültü Kirliliğinin Bursa İli Bazında İncelenmesi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Gebze/Kocaeli, 22-23 Mayıs 1997, cilt II, s.955-961.
 3. Akal, S.K., Elmacı, A., Payan, F. “Kentleşmenin Ekolojik Sisteme ve Çevreye Etkileri ile Çözüm Önerileri”, Kent Yönetimi İnsan ve çevre Sorunları Sempozyumu’99 İstanbul, 17-19 Şubat 1999, s. 106-116.
 4. Taşdemir, Y., Payan, F., “Bursa’daki sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirleticilerinin Karekterizasyonu,” Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu İzmir, 27-29 Eylül 1999, s.264-270.
 5. Taşdemir, Y., Payan, F. Başkaya, H.S. “Bursa Atmosferinde Ölçülen Kükürt Dioksit (SO2) Konsantrasyonları ve Beklenen Kuru Çökelme Miktarları”, Hava Kirlenmesi ve Kontrolu Ulusal Sempozyumu İzmir, 27-29 Eylül 1999, s.256-263.
 6. Taşdemir, Y., Payan, F. “ Çevre Açısından Doğal Gaz Kullanımı İyi Bir Alternatif Midir?”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze/Kocaeli, 14-15 Ekim 1999, s.606-614.
 7. Taşdemir, Y., Payan, F. “ Bursa’daki Tekstil Sanayinden Kaynaklanan Klasik Hava Kirleticiler”, Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, 11-12 Kasım 2000, s.377-383.
 8. Taşdemir, Y., Payan, F. “ Atmosferik Çökelme Örneklerinin Toplanması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze/Kocaeli, 14-15 Ekim 1999, s.552-560.
 9. Taşdemir, Y., Payan, F., Kara, Ş., “Kükürt Dioksitin Bursa’nın Bazı Semtlerindeki Değerleri ve Zamana Göre Değişimi”, IV Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 7-10 Kasım 2001, İçel.
 10. Taşdemir, Y., Kural, C., Payan, F. “ Bursa’daki Çeşitli Endüstrilerden Kaynaklanan Yanma Kökenli Hava Kirleticiler”, IV Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 7-10 Kasım 2001, İçel.
 11. Esen, F., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. “Çokhalkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Atmosferik Kuru Çökelme Miktarları”.18-21 Ekim 2007, Konya.
 12. Esen, F., Günindi, M., Aydın, M.E., Özcan, S., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. Bursa Atmosferi’ndekiOrganoklorlu Pestisitlerin Konsantrasyonları. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2008, Konya.
 13. Cindoruk, S.S., Esen, F., Taşdemir, Y. Çokklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Atmosferik Kuru Çökelme Miktarı ve Hızları. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2008, Konya.
 14. Cindoruk, S.S., Esen, F., Taşdemir, Y. Bursa’da Evsel Yerleşime Sahip Bir Bölge Atmosferinde Ölçülen Poliklorlu Bifeniller’in (Pcb’lerin) Konsantrasyon Dağılımları. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 22-25 Ekim 2008, Hatay.
 15. Esen, F., Taşdemir, Y. Pasif Hava Örnekleyicisi ile Kalıcı Organik Kirleticilerin Belirlenmesi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 6-7 Mart 2009.
 16. Esen, F., Taşdemir, Y. Geliştirilen Pasif Hava Örnekleyicisi (PHÖ) ile Düzenli Bir Çöp Deponi Sahasının Atmosferinde Ölçülen Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Konsantrasyonları. IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, HKK2010, 25-27 Ekim 2010, Ankara.
KATILDIĞI PROJELER
 1. “Bursa Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Karekterizasyonu ve Kaynaklarının Belirlenmesi” TÜBİTAK, İÇTAG Ç044 (102I030),  2003- 2006 (Yardımcı Araştırıcı).
 2. “Pasif Örnekleyiciler ile Bursa Atmosferindeki Bazı Kanserojenik Organik Bileşiklerin Seviyelerinin Belirlenmesi: Bunların Aktif Örnekleyicilerle Mukayesesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2008/8 (Proje Yürütücüsü).
 3. “Bursa Atmosferindeki Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Islak Çökelme Akılarının Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2007/28 (Yardımcı Araştırıcı).
 4. “Bursa Atmosferindeki Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Kuru Çökelme Miktarları ve Türlerinin Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2002/91. (Yardımcı Araştırıcı).
 5. “Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lerin) Atmosferik Çökelme Miktarlarının Farklı Örnekleyicilerle Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Proje No: M(U) 2009-32 (Yardımcı Araştırıcı )
 6. “Bursa’daki Klasik Hava Kirleticilerin Seviyelerinin Belirlenmesi ve Bölgesel ve Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi Proje” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Proje No:2004/26 (Yardımcı Araştırıcı).
GİRDİĞİ DERSLER
Hava Kirliliği,

Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği,

Hava Kirliliği Ölçümleri ve Ölçüm Esasları,

Kütle Transferi,

İstatistik,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği*,

Çevre Mühendisliğine Giriş*.

*: Dersin belli kısımları.