Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 20 28

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: payan@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2006)Yüksek Lisans: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (1997)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1993)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Hava kirliliği ve kontrolü, kalıcı organik kirleticiler, kuru çökelme.
GİRDİĞİ DERSLER
Hava Kirliliği,Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği,

Hava Kirliliği Ölçümleri ve Ölçüm Esasları,

Kütle Transferi,

İstatistik,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği*,

Çevre Mühendisliğine Giriş*.

*: Dersin belli kısımları.