Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 18

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : nkamils@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2007)Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2000)

Lisans: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1997)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Katı ve Tehlikeli Atıklar,Atıksu Arıtma Çamurları, Atıksu Arıtımı.