Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 13

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : taneryonar@yahoo.com

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1996
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2000
Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2005

Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 18.12.2008

Doçentlik Tarihi                               : 12.10.2012

Profesörlük Tarihi                          : -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Kerime Seda Arık, “Organize Sanayi Bölgeleri Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Geri Kullanımının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2012

Elif Kuybu, “Otomotiv Endüstrisi Atıksularının Ters Ozmoz Yöntemi İle Geri Kazanımının Araştırılması” Devam Ediyor.

Seda Güney, “Elektrokoagülasyon Prosesinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaların Araştırılması” Devam Ediyor.

Doktora Tezleri

Özge Sivrioğlu, “Elektrokimyasal Ozon Üretiminde Yeni Elektrokatalistlerin Kullanımının ve Çevresel Uygulamalarının Araştırılması”, Devam Ediyor.

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011 Bahar NEVCASTLE ÜNİVERSİTESİ’NDE DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA YAPMAK ÜZERE 6 AY GÖREVLENDİRME
2011-2012 Güz CEV 1031 Çevre Müh. Giriş* 2 0 34
CEV 3023 Çevre Müh. Kim. Tem. İşlemler (B ŞUBESİ) 2 2 35
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uygulamaları** 2 0 32
CEV4061 İleri Arıtma Teknolojileri 2 0 25
CEV 5257 İşyerlerinde Çevre Güvenliği (FBE –Yüksek Lisans) 3 0 7
Bahar CEV3028 İçme Sularının Arıtılması 2 1 35
CEV3034 Atıksu Pompaları 2 0 38
CEV4018 Arıt Tes. Boyutlandırılması 2 0 24
CEV2036 Çev.Müh.Fiziksel Temel İşl.(B gurubu) 2 1 36
CEV 3030 Atıksu Mühendisliği 2 2 60
CEV5236 Su ve Atıksu Arıt.Tes.Otom ve Enst (FBE-Yüksek Lisans) 2 2 5
CEV5236 Su ve Atıksu Arıt.Tes.Otom ve Enst (FBE-Yüksek Lisans-İ.Ö.) 2 2 2
CEV 5226 Atıksu Mühendisliği 3 0 2
2012-2013 Güz CEV1031 Çevre Müh. Giriş * (A gurubu) 2 0 39
CEV3023 Çevre Müh.Kimyasal Temel İşl. (B Grubu) 2 1 38
CEV4061 İleri Arıtma Teknolojileri 2 0 25
CEV6231 İleri Arıtma Teknikleri(FBE-Doktora) 2 2 3
CEV5257 İşyerlerinde Çevre Güvenliği (FBE-Yüksek Lisans) 3 0 6