Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 13

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : taneryonar@yahoo.com

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1996
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2000
Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2005

Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 18.12.2008

Doçentlik Tarihi                               : 12.10.2012

Profesörlük Tarihi                          : -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Kerime Seda Arık, “Organize Sanayi Bölgeleri Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Geri Kullanımının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2012

Elif Kuybu, “Otomotiv Endüstrisi Atıksularının Ters Ozmoz Yöntemi İle Geri Kazanımının Araştırılması” Devam Ediyor.

Seda Güney, “Elektrokoagülasyon Prosesinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaların Araştırılması” Devam Ediyor.

Doktora Tezleri

Özge Sivrioğlu, “Elektrokimyasal Ozon Üretiminde Yeni Elektrokatalistlerin Kullanımının ve Çevresel Uygulamalarının Araştırılması”, Devam Ediyor.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. N.Azbar, T.Yonar, “Comperative Evaluation of a Laboratory and Full-scale Treatment Alternatives for the Vegetable Oil Refining Industry Wastewater (VORW)”, Process Biochemistry , 869-875 pp., 2004 , DOI: 10.1016/S0032-9592(03)00193-6
 2. F.Çiner, S.K.A.Solmaz, T.Yonar, G.E.Üstün, “Treatability Studies on wastewater from textile dyeing factories in Bursa”, International Journal of Environment and Pollution , 403-407 pp., 2004
 3. N.Azbar, T.Yonar, K.Kestioğlu, “Comparison of Various Advanced Oxidation Processes and Chemical Treatment Methods for COD and Color Removal from a Polyester and Acetate Fiber Dyeing Effluent”, Chemosphere , 35-43 pp., 2005 , DOI: 10.1016/j.chemosphere.2003.10.046
 4. K.Kestioğlu, T.Yonar, N.Azbar, “Feasibility of Physico-Chemical Treatment and Advanced Oxidation Processes (AOPs) as a Means of Pretreatment of Olive Mill Effluent (OME)”, Process Biochemistry (ISI) , 2409-2416 pp., 2005 , DOI: doi:10.1016/j.procbio.2004.09.015
 5. T.Yonar, G.K.Yonar, K.Kestioğlu, N.Azbar, “Decolorisation of Textile Effluent Using Homogeneous Photochemical Advanced Oxidation Processes”, Coloration Technology , 258-264 pp., 2005
 6. S.K.A.Solmaz, A.Birgül, G.E.Üstün, T.Yonar, “Colour and COD Removal From Textile Effluents By Coagulation and Advanced Oxidation Processes”, Coloration Technology (ISI) , 102-109 pp., 2006 , DOI: doi: 10.1111/j.1478-4408.2006.00016.x
 7. T.Yonar, K.Kestioğlu, N.Azbar, “Treatability Studies on Domestic Wastewater Using UV/H2O2 process”, Applied Catalysis B: Environmental (ISI), 223-228 pp., 2006, doi:10.1016/j.apcatb.2006.04.022
 8. A.Elmacı, T.Yonar, N.Özengin, “Biosorption characteristics of copper (II), chromium (III), nickel (II) and lead (II) from aqueous solutions by Chara sp. and Cladophora sp.”, Water Environment Research (ISI) , 1000-1005 pp., 2007 , DOI: doi:10.2175/106143007X183961
 9. K.Kestioğlu, T.Yonar, G.K.Yonar, M.Şen, “Toxicity Evaluation of Raw, Physicochemical Pretreated and Fenton’s Oxidation Applied Textile and Organize Industrial Region (OIR) Effluents on Activated Sludge”, Fresenius Environmental Bulletin , 969-977 pp., 2008

10.  Elmacı, N.Özengin, T.Yonar , “Removal of Chromium(III), Copper(II), Lead(II) and Zinc(II) Using Lemna minor L.”, Fresenius Environmental Bulletin , 538-542 pp., 2009

11.  S.K.A.Solmaz, G.E.Üstün, A.Birgül, T.Yonar, “Advanced Oxidation of Textile Dyeing Effluents: Comparison of Fe+2/H2O2, Fe+3/H2O2, O3 and Chemical Coagulation Processes “, Fresenius Environmental Bulletin , 1424-1433 pp., 2009

12.  B.K.Mert, T.Yonar, M.Y.Kılıç, K.Kestioğlu, “Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes”, Journal of Hazardous Materials, 122-128 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.025

13.  T.Yonar, “Treatability Studies on Traditional Hanprinted Textile Industry Wastewater Using Fenton and Fenton-like Processes: Plant Design and Cost Analysis”, Fresenius Environmental Bulletin , 2010 , DOI: 10.3291/F-2010-161pj2010

14.  M.Yalılı Kılıç, T.Yonar, K.Kestioğlu, Pilot-scale treatment of olive oil mill wastewater by physicochemical and advanced oxidation processes, Environmental Technology, (Article in Press) DOI: 10.1080/09593330.2012.758663 2013

15.  P.A. Christensen, T.Yonar, K.Zakaria, The Electrochemical Generation of Ozone: A Review, Ozone: Science and Engineering, (In Print), DOI: 10.1080/01919512.2013.761564 2013

16.  Elmacı, N. Özengin, T. Yonar, Biosorption of Cadmium from Aqueous Solution by Synechocystis sp., Fresenius Environmental Bulletin, (Accepted for Publication), 2013

17.  T.Yonar, G.E.Ustun, S.K.Akal Solmaz, Treatment of 3-indole butyric acid with solar photo-catalytic reactor, Desalination and Water Treatment, DOİ: 10.1080/19443994.2012.698798, Vol.48, Issue 1-3 pp82-88, 2013

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. A. ELMACI, T. YONAR, N. ÖZENGİN, H. TURKOĞLU, 2005. “Zn (II), Cd (II), Co(II) ve Remazol Turkish Blue-G Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerinde Kurutulmuş Chara sp., Cladophora sp. ve Chlorella sp. Türleri ile Biyosorpsiyonun Araştırılması”, EKOLOJİ, 14, 55, 24-31. (Chemical Abstracts tarafından taranmaktadır)
 2. S.K.A. SOLMAZ, T. YONAR, G.E. ÜSTÜN, K. KESTİOĞLU, R. ÖLMEZ, 2004, “Yeraltı Suyunun Su Temini Amaçlı Kullanımında Sertlik Giderimi Çalışmaları: Bursa Ulaştırma Okulu Örneği” EKOLOJİ, 13, 52, 17-22. (Chemical Abstracts tarafından taranmaktadır)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. F.Çiner, S.K.A.Solmaz, T.Yonar, G.E.Üstün, 11th International Symposium on Environmental pollution and its Impact on Life in the Mediteranian Region konferansı dahilinde “11th International Symposium on Environmental pollution and its Impact on Life in the Mediteranian Region, Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Treatability and Recycling Studies on the Wastewater of the Textile Dyeing Factories in Bursa”, E9 pp., Limasol, Kıbrıs, Ekim 2001
 2. N.Azbar, T.Yonar, Fifth Specialised Conference on Small Water and Wasterwater Treatment Systems konferansı dahilinde “Fifth Specialised Conference on Small Water and Wasterwater Treatment Systems, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Evaluation of Modified Recirculating Sand Filters (MSRF) as an Alternative to Conventional Decentralized Wastewater Treatment Systems for Residential Areas with Small Flows”, 277-282 pp., istanbul, Türkiye, Eylül 2002
 3. S.K.A.Solmaz, G.E.Üstün, A.Fakı, T.Yonar, Marine and Inland Pollution Control and Prevention in the Black Sea and Mediterranean Sea konferansı dahilinde “Journal of Environmental protection and Ecology, Special Issue, Marine and Inland Pollution Control and Prevention 2003″ bildiri kitapçığındaki “Infrastructure Problems and Solution Suggestions for the South Marmara Region” International Symposium on marine and Inland Pollution Control and Prevention”, 2005-212 pp., İstanbul, Türkiye, 15-18 Mayıs 2003

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. T. Yonar, Berna Kiril Mert, Kadir Kestioglu, and Yung-Tse Hung Treatment of Olive Oil Production Wastewaters. 979 Edds. Hung, Yung-Tse; Wang, Lawrence K.; Shammas, Nazih K, Handbook of Environment and Waste Management: Air and Water Pollution Control ISBN: 978-981-4327-69-5
 2. Advances in Treating Textile Effluent, Edited by Peter J. Hauser, T.Yonar, Decolorisation of Textile Dyein Effluens Using Advanced Oxidation Processes, InTech Open Access Publishers, printed in Croatia, 2011, ISBN 978-953-307-704-8
 3. WATER POLLUTION: NEW RESEARCH, Editor. A.R. BURK, CHAPTER 5  N. AZBAR, K. KESTIOĞLU, T. YONAR, “Application of Advanced Oxidation Processes (AOPs) to Wastewater Treatment. Case Studies: Decolourization of Textile Effluents, Detoxification of Olive Mill Effluent, Treatment of Domestic Wastewater”, Nova Science Publishers, 2005. ISBN-1-59454-393-3

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. S.K.Akal, V.Pınarlı, H.S.Başkaya, T.Yonar, “Aktif Çamur Sisteminde Sübstrat Giderimi”, Uludağ Üniveristesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 77-84 pp., 1999
 2. V.Pınarlı, S.K.Akal, T.Yonar, “Tekstil Endüstrisi Atıksuyunda Arıtılabilirlik Çalışmaları ve Kalıcı KOİ’nin Belirlenmesi”, Su Kirliliği Kontrolü Dergisi (SKATMAK) , 17-24 pp., 1999
 3. S.K.A.Solmaz, T.Yonar, G.E.Üstün, K.Kestioğlu, R.Ölmez, “Yeraltı Suyunun Su Temini Amaçlı Kullanımında Sertlik Giderimi Çalışmaları: Bursa Ulaştırma Okulu Örneği”, Ekoloji , 17-22 pp., 2004

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. K.Kestioğlu, B.Kırıl, T.Yonar, E.Mermertaş, İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu konferansı dahilinde “İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu EKK 2004, Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Zeytin Karasularının Arıtma Metotları ve Maliyetleri Yönünden Karşılaştırılması”, 559-568 pp., istanbul, Türkiye, Haziran 2004
 2. K.Kestioğlu, B.Kırıl, T.Yonar, Ö.Takır, İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu konferansı dahilinde “İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu EKK 2004, Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sızıntı Sularının Fiziko-kimyasal ve Adsorpsiyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması: Bursa Örneği”, 157-164 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2004
 3. K.Kestioğlu, T.Yonar, S.K.A.Solmaz, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı konferansı dahilinde “1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Zeytin Karasuyunun Çevresel Etkileri ve Bertaraf Koşullarının Araştırılması”, 315-320 pp., Balıkesir, Türkiye, Haziran 2002
 4. S.K.A.Solmaz, K.Kestioğlu, T.Yonar, E.Gökdemir, İ.T.Ü. 8. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu konferansı dahilinde “İ.T.Ü. 8. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu EKK 2002, Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Tekstil Endüstrisi Atıksularının Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, 199-204 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2002
 5. K.Kestioğlu, M.Şen, T.Yonar, 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu konferansı dahilinde “1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Zeytin Karasuyunun Kanalizasyon Atıksularıyla Bertarafının Araştırılması”, 424-430 pp., Erzurum, Türkiye, Ekim 2002
 6. S.K.A.Solmaz, T.Yonar, E.Solmaz, OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi konferansı dahilinde “OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir otomotiv endüstrisi atık sularının karakterizasyonu ve mevcut arıtma sisteminin değerlendirilmesi”, 1-5 pp., Bursa, Türkiye, Haziran 2002
 7. S.K.A.Solmaz, F.Çiner, G.E. Üstun, T. Yonar, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi konferansı dahilinde “21. Yüzyılda Çevre Mühendisliği Teknoloji ve Toplum, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bursa İli Evsel ve Endüstryel Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin Farklı Organik Yükleme Değerlerinde İncelenmesi”, 459-464 pp., İçel, Türkiye, Kasım 2001
 8. V.Pınarlı, N.K.Salihoğlu, T.Yonar, G.Çelik, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu konferansı dahilinde “1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Katı Atık Depolama Sahalarından Oluşan Metandan Elektrik Enerjisi Üretimi ve Bursa Örneği”, 367-370 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2000
 9. S.K.A.Solmaz, T.Yonar, G.E.Üstun, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu konferansı dahilinde “Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Gemlik Körfezinde Karasal Kaynaklı Kirlilik Envanteri”, 513-519 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2000
 10. 10.  V.Pınarlı, T.Yonar, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III konferansı dahilinde “Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III Cilt I” bildiri kitapçığındaki “Bursa İli’nde Çevre Kirlenmesi Önceliklerine Genel Bir Bakış”, 33-42 pp., Kocaeli, Türkiye, Kasım 1999
 11. 11.  S.K.A.Solmaz, T.Yonar, V.Pınarlı, Türkiye Kıyıları 98 Sempozyumu konferansı dahilinde “Türkiye Kıyıları 98 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Mudanya İlçesi Deniz Deşarjı Sistemlerinin İncelenmesi”, 629-638 pp., Ankara,Türkiye, Eylül 1998
 12. 12.  S.K.A. SOLMAZ, V. PINARLI, T. YONAR, “Atıksuların Biyolojik Olarak Arıtılmasında Mekanistik Bir Model Yaklaşımı” Kayseri 1. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran 1998, Kayseri. (Sözlü Sunum- Tam Metin Basılı)
 13. 13.  S.K.A. SOLMAZ, T. YONAR, “Evsel Atıksuların Su Kaynakları Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleme Teknikleri”, Kayseri 1. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran 1998, Kayseri, (Sözlü Sunum- Tam Metin Basılı)
 14. 14.  S.K.A. SOLMAZ, T. YONAR, H.S. BAŞKAYA, 1. Uludağ Üniveritesi Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa  (Sözlü Sunum- Tam Metin Basılı)

Diğer yayınlar

 1. S.K. AKAL, V. PINARLI, H.S. BAŞKAYA, T. YONAR, 1999. “Aktif Çamur Sisteminde Sübstrat Giderimi” Uludağ Üniveristesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5, 1, 77-84.
 2. M.YALILI KILIÇ, K.KESTİOĞLU, T.YONAR, 2007. “Landfill leachate treatment by the combination of physicochemical methods with adsorption process” Journal of Bilogical&Environmental Sciences , 1, No.1, 37-43.

Patentler

 1. Patent, TR 2009 08959 B, Zeytin Karasuyu Arıtımı İçin Bir Proses, Prof.Dr. Kadir KESTİOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Taner Yonar

Projeler

 1. 1. OUAP, M-2012/10, Yeni Elektrokatalistler ile Elektrokimyasal Ozon Üretimi ve Uygulamalarının Araştırılması, (Uludağ Üniversitesi BAP-Proje Yürütücüsü-Proje Devam Ediyor)
 2. 2. 7120148, “İleri Atıksu Arıtma Prosesi Geliştirilmesi ve Pilot Tesisi Kurulumu TÜBİTAK-TEYDEB (Proje Yürütücü Yardımcısı-Proje Devam Ediyor)
 3. 3. M-2008/6 Sentetik Tekstil Boyar Maddelerinin ve Tekstil Atıksularının İleri Oksidasyon Prosesleri ile Arıtılarak Koi, Renk ve Toksisite Gideriminin Araştırılması (Uludağ Üniversitesi BAP-Proje Yürütücüsü-Proje Tamamlandı)
 4. 4. M-2008/33 Zeytin Karasuyunun Laboratuvar ve Pilot Ölçekli Tesisler Yardımıyla Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Uludağ Üniversitesi BAP-Proje Yürütücü Yardımcısı-Proje Devam Ediyor)
 5. 5. M-2008/50 Pilot Ölçekli Solar Fotokatalik Prosesi (SFP) ile Toksik Organik Bileşiklerin Gideriminin Araştırılması (Uludağ Üniversitesi BAP-Proje Yürütücü Yardımcısı-Proje Devam Ediyor)
 6. 6. 2001/32 No’lu ve “Çöp Depolama Sahalarından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Arıtılabilirlik Çalışması” adlı Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesinde Araştırmacı olarak çalışmıştır
 7. 7. 2002/92 No’lu ve “Turistik Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksuların Fotokimyasal Yöntemle Arıtılabilirliklerinin Araştırılması” adlı Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesinde Araştırmacı olarak çalışmıştır.

İdari Görevler

Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik Mimarlık Fakültesi,  Çevre Mühendisliği Bölümü,  Bölüm Başkanı Yardımcısı (2009-2010, 2011-2012)

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi (2013-Devam ediyor)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011 Bahar NEVCASTLE ÜNİVERSİTESİ’NDE DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA YAPMAK ÜZERE 6 AY GÖREVLENDİRME
2011-2012 Güz CEV 1031 Çevre Müh. Giriş* 2 0 34
CEV 3023 Çevre Müh. Kim. Tem. İşlemler (B ŞUBESİ) 2 2 35
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uygulamaları** 2 0 32
CEV4061 İleri Arıtma Teknolojileri 2 0 25
CEV 5257 İşyerlerinde Çevre Güvenliği (FBE –Yüksek Lisans) 3 0 7
Bahar CEV3028 İçme Sularının Arıtılması 2 1 35
CEV3034 Atıksu Pompaları 2 0 38
CEV4018 Arıt Tes. Boyutlandırılması 2 0 24
CEV2036 Çev.Müh.Fiziksel Temel İşl.(B gurubu) 2 1 36
CEV 3030 Atıksu Mühendisliği 2 2 60
CEV5236 Su ve Atıksu Arıt.Tes.Otom ve Enst (FBE-Yüksek Lisans) 2 2 5
CEV5236 Su ve Atıksu Arıt.Tes.Otom ve Enst (FBE-Yüksek Lisans-İ.Ö.) 2 2 2
CEV 5226 Atıksu Mühendisliği 3 0 2
2012-2013 Güz CEV1031 Çevre Müh. Giriş * (A gurubu) 2 0 39
CEV3023 Çevre Müh.Kimyasal Temel İşl. (B Grubu) 2 1 38
CEV4061 İleri Arıtma Teknolojileri 2 0 25
CEV6231 İleri Arıtma Teknikleri(FBE-Doktora) 2 2 3
CEV5257 İşyerlerinde Çevre Güvenliği (FBE-Yüksek Lisans) 3 0 6