Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 2114- 1912

Faks : (224) 442 82 43

E-mail:  cindoruk@uludag.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU 

Mezuniyet Tarihi Derece Adı Bölüm
1986 Ilkokul Şems-I Bitlis İlkokulu
1993 Lise Bitlis Anadolu Lisesi
1998 Lisans Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
2000 Y.Lisans Aerobik Selektörlü Aktif Çamur Sisteminde Ağir Metal Giderimi Çevre Mühendisliği
2007 Doktora Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Konsantrasyonlarinin, Kuru Çökelme Ve Hava-Su Arakesit Akilarinin Belirlenmesi Çevre Mühendisliği
2007 Öğretim Görevlisi Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2010 Yrd.Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2012 Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği

YAYINLAR 

Sıra No Grubu Yayın Adı
.
. Kongre Faaliyeti
35 A3.07  Karaer F., Cindoruk S.S., Bursa’nın Öncelikli Çevre Sorunlarının Tespiti Bursa, Türkiye 343-351  2009
. Doktora Öncesi
. Makale
1 A1.16  Alkan U., Cindoruk S.S.,Odaman, Y.Kargı, İ.D. Bursa İli’nde Tıbbi Atıkların Kontrolü Ekoloji Çevre Dergisi 12-14 9 1999
2 A1.01  Alkan U., Cindoruk S.S., Taşdemir Y.,Colby C., Influence of an Aerobic Selector on Copper and Hexavalent Chromium Biosorption by Activated Sludge Journal of Chemical Technology and Biotechnology 1141-1148 77 2002
3 A1.02  Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Esen F., Monitoring of criteria air pollutants in Bursa, Turkey Environmental Monitoring and Assessment 227-241 110 2005
4 A1.02  Esen F., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Evaluation of NOx and O3 concentrations in the atmosphere of Bursa, Turkey Environmental Forensics 311-317 6 2005
5 A1.01  Taşdemir Y.,Kural C., Cindoruk S.S.,Vardar N., Assessment of Trace Element Concentrations and Their Estimated Dry Deposition Fluxes in an Urban Atmosphere Atmospheric Research 17-35 81 2006
6 A1.02  Esen F., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Ambient concentrations and gas/particle partitioning of PAHs in an urban site in Turkey Environmental Fornesics 303-312 7 2006
7 A1.01  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Characterization of gas/particle concentrations and partitioning of polychlorinated biphenyls (PCBs) measured in an urban site of Turkey Environmental Pollution 325-333 148 2007
8 A1.01  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., The determination of gas phase dry deposition fluxes and mass transfer coefficients (MTCs) of polychlorinated biphenyls (PCBs) using a modified water surface sampler (WSS) The Science of the Total Environment 212-221 381 2007
9 A1.01  Cindoruk S.S.,taşdemir Deposition of atmospheric particulate PCBs in suburban site of Turkey Atmospheric Research 300-309 85 2007
10 A1.01  Cindoruk S.S., Esen F., Taşdemir Y., Concentration and gas/particle partitioning of polychlorinated biphenyls (PCBs) in an industrial site of Bursa, Turkey Atmospheric Research 338-350 85 2007
21 A1.16  Cindoruk S.S., Birgül A., Esen F., Taşdemir Y., Bursa’da Yarıkırsal Bölge’de Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler), Organoklorlu Pestisitler (OCP’ler) ve Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Toplam Çökelme Akılarının Belirlenmesi Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi (HKAD) 10-18 1 2012
. Kongre Faaliyeti
26 A3.01  Taşdemir Y.,Odabasi M.,Vardar N., Cindoruk S.S.,Holsen T.M., Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Concentrations in Chicago and Their Relationships with PAHs Ankara, Türkiye   2005
29 A3.09  Cindoruk S.S., Birgül A., Taşdemir Y., Islak Çökelmenin Büyük Su Kütleleri Üzerine Olan Etkisi ve Islak Çökelme Örnekleyicisi Tasarımı Van, Türkiye   2008
32 A3.09  Cindoruk S.S., Birgül A., Taşdemir Y., Islak Çökelmenin Büyük Su Kütleleri Üzerine Olan Etkisi ve Bir Islak Çökelme Örnekleyicisinin Geliştirilmesi Van, Türkiye 147-155  2008
36 A3.07  Birgül A., Cindoruk S.S.,Günindi M., Taşdemir Y., Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Toplam Çökelme Akılarının Seviyeleri ve Mevsimsel Değişimleri Ankara, Türkiye   2010
37 A3.07  Cindoruk S.S., Birgül A.,Günindi M., Taşdemir Y., Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Su Yüzeyi Örnekleyicisi (SYÖ) ile Kuru Çökelme Akılarının Belirlenmesi Ankara, Türkiye   2010
38 A3.07 Günindi M., Birgül A., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Bursa Atmosferindeki Poliklorlu Bifenillerin Islak ve Kuru Çökelme Akılarının Mevsimsel Değişimi Ankara   2010
39 A3.07  Cindoruk S.S., Birgül A.,Günindi M., Taşdemir Y., Bursa Atmosferindeki Çokklorlu Bifenillerin (PCB) Konsantrasyon Seviyelerinin Araştırılması İstanbul, Türkiye   2010
. Araştırma Projesi
42 A4.04  Alkan U., Başkaya H.S., Cindoruk S.S., Çalışkan eleren S., Bakır ve Krom Metallerinin Aerobik Seçicili ve Klasik Aktif Çamur Sistemlerinde Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması Tübitak-Hızlı Destek, Tübitak Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi   2000-2001
47 A4.03  Taşdemir Y., Demir C., Cindoruk S.S., Birgül A., Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Kuru ve Islak Çökelme Miktarlarının Mevsimsel ve Bölgesel Değişimlerinin Belirlenmesi    2007
48 A4.04  Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Esen F., Birgül A., Bursa Atmosferindeki Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Islak Çökelme Akılarının Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi    2007
49 A4.04  Esen F., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Birgül A., Pasif Örnekleyiciler ile Bursa Atmosferindeki Bazı Kanserojenik Organik Bileşiklerin Seviyelerinin Belirlenmesi: Bunların Aktif Örnekleyicilerle Mukayesesi    2008
50 A4.04  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Esen F., Birgül A., Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lerin) Atmosferik Çökelme Miktarlarının Farklı Örnekleyicilerle Belirlenmesi    2009
51 A4.04  Cindoruk S.S., Karaca G., Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Atmosferik Çökelme Miktarlarının Farklı Örnekleyicilerle Belirlenmesi Bursa, Türkiye   2009
54 A4.04  Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Birgül A., Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Kısa Dönem Atmosferik Konsantrasyonlarının Farklı
Örnekleyicilerle Belirlenmesi    2012
. Doktora Sonrası
. Makale
11 A1.01  Esen F., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Bulk deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in an industrial site of Turkey Environmental Pollution 461-467 152 2008
12 A1.02  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Atmospheric gas and particle phase concentrations of polychlorinated biphenyls (PCBs) in a suburban site of Bursa, Turkey Environmental Forensics 153-165 9 2008
14 A1.02  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Dynamics of atmospheric polychlorinated biphenyls (PCBs): concentrations, patterns, partitioning, and dry deposition level estimations in a residential site of Turkey Environmental Monitoring Assessment 67-80 162 2010
15 A1.01  Esen F., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Dry deposition, Concentration and Gas/Particle Partitioning of Atmospheric Carbazole Atmospheric Research, 379-385 95 2010
16 A1.01  Salihoğlu N.K., Salihoğlu G., Taşdemir Y., Cindoruk S.S.,Yolsal D.,Ogulmus R., Karaca G., Comparison of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Levels in Sludges from Municipal and Industrial Wastewater Treatment Plants Archives of Environmental Contamination and Toxicology 523-534 59 2010
17 A1.01  Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Ambient Air Levels and Trends of Polychlorinated Biphenyls at Four Different Sites Archives of Environmental Contamination and Toxicology 542-554 59 2010
18 A1.02  Esen F., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Determination of mass transfer rates and deposition levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using a modified water surface sampler Atmospheric Pollution Research 177-183 3 2010
. Kongre Faaliyeti
34 A3.07  Birgül A.,Günindi M., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Bursa Atmosferindeki Çokklorlu Bifenillerin (PCB’LER) Islak Çökelme Seviyelerinin Belirlenmesi Bursa, Türkiye   2009
41 A3.01  Esen F., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Development of a Passive Air Sampler to Measure Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Organochlorine pesticides (OCPs) Ürgüp, Nevşehir 434  2013
. Araştırma Projesi
55 A4.05  Karaer F., Kestioğlu K., Başkaya H.S., Taşdemir Y., Aydınalp C., Akal solmaz S.K., Cindoruk S.S., S 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hazırlanması Projesi
Uludağ üniversitesi   2012
. Doçentlik Öncesi
. Makale
19 A1.01  Birgül A., Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Atmospheric wet and dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) determined using a modified sampler Atmospheric Research 341-353 101 2011
20 A1.01  Cindoruk S.S., Atmospheric organochlorine pesticide (OCP) levels in a metropolitan city in Turkey Chemosphere 78-87 82 2011
. Kongre Faaliyeti
22 A3.07  Alkan U., Taşdemir Y., Cindoruk S.S.,Kural C.,Yiğitbaş M., Aktif Çamur Sisteminde Şişkin Çamur Probleminin Aerobik Seçicilerle Önlenmesi Gebze/Kocaeli, Türkiye 685-697  1999
23 A3.07  Alkan U., Çalışkan eleren S.,Birden B., Cindoruk S.S., Mudanya Kıyılarında Deniz Deşarjları ve Fekal Kirlenmenin Boyutları İstanbul Türkiye 536-542  2000
33 A3.07  Cindoruk S.S., Esen F., Taşdemir Y., Bursa’da Evsel Yerleşime Sahip Bir Bölge Atmosferinde Ölçülen Poliklorlu Bifeniller’in (PCB’lerin) Konsantrasyon Dağılımları Hatay, Türkiye 166-177  2008
. Araştırma Projesi
43 A4.03  Cindoruk S.S., PCB’ler (Polychlorinated Biphenyls)  ve OCP’lerin (Organoklorlu Pestisitler) Atmosferik Konsantrasyonları, Kuru Çökelme Akıları ve Hava-Su Arakesitindeki Kütle Transferlerinin Belirlenmesi    2002
44 A4.03  Cindoruk S.S., Türkiye’de Kentsel Hava Kalitesini Geliştirecek Bilimsel Bazı Eylem Planı Hazırlanması    2003
45 A4.03  Cindoruk S.S., Tarım İlaçlarını İçeren Kalıcı Organik Maddeler: Bölgesel Envanteri, Öncelikli İhraç Tarım Ürünlerine ve İnsan Sağlığına Etkileri    2003
46 A4.03  Cindoruk S.S., Bursa’daki Klasik Hava Kirleticilerin Seviyelerinin Belirlenmesi ve Bölgesel ve Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi Proje    2004
53 A4.03  Kestioğlu K., Başkaya H.S., Alkan U., Karaer F., Akal solmaz S.K., Elmacı A., Üstün G.E., Yonar T., Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması DPT   2010-
. İdari Görevler
56 I1.02  Cindoruk S.S., Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Çevre Müh. Böl. Bşk. Yrd.    2010-2011
. Doçentlik Sonrası
. Makale
13 A1.01  Cindoruk S.S., Esen F.,Vardar N., Taşdemir Y., Measurement of atmospheric deposition of polychlorinated biphenyls and their dry deposition velocities in an urban/industrial site in Turkey Journal of Environmental Science and Health-Part A-Current Issues 1252-1260 43 2008
. Kongre Faaliyeti
24 A3.07  Taşdemir Y., Cindoruk S.S.,Kural C., Endüstri Kaynaklı SO2’in Bursa Atmosferindeki Dağılımının ISCST Modeli ile İncelenmesi Erzurum, Türkiye 799-807  2002
25 A3.07  Taşdemir Y., Cindoruk S.S., Aktif Çamur Sistemlerinde Ağır Metal Biyosorpsiyonu ve Freundlich İzoterminin Uygulanması Erzurum, Türkiye 808-817  2002
27 A3.01 Kural C., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Bursa Atmosferi’ndeki Ağır Metallerin Konsantrasyon ve Kuru Çökelme Akı Seviyeleri Bursa, Türkiye 51  2006
28 A3.01  Esen F., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Kentsel Bir Atmosferdeki Çokhalkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Konsantrasyonları ve Kuru Çökelme Seviyeleri’ Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konya, Türkiye 145-150  2007
30 A3.07  Cindoruk S.S., Esen F., Taşdemir Y., Çokklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Atmosferik Kuru Çökelme Miktar ve Hızları Konya, Türkiye 11-18  2008
31 A3.07  Esen F.,Günindi M.,Aydin M.E.,Ozcan O., Cindoruk S.S., Taşdemir Y., Bursa Atmosferi’ndeki Organoklorlu Pestisitlerin Konsantrasyonları Konya, Türkiye 45-54  2008
40 A3.07 Karaçalı, M. Cindoruk S.S., Kentsel Atmosferdeki Partikül Maddelerin Boyut Dağılımının Zamana Bağlı Değişimi Eskişehir 86-87  2013
. Araştırma Projesi
52 A4.03  Cindoruk S.S., Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lerin) Atmosferik Çökelme Miktarlarının Farklı Örnekleyicilerle Belirlenmesi    2009
. İdari Görevler
57 I1.04  Cindoruk S.S., Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Yrd.    2012-2013
58 I1.05  Cindoruk S.S., Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd.    2013-..
59 I1.16  Cindoruk S.S., Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Akreditasyon Kurulu Üyesi    2010-2013
. Atıflar

MESLEKİ DENEYİM

Yil Faaliyet Gorev
2007-2010 Öğretim Görevlisi Çevre Mühendisliği Öğretim Görevlisi
2011-2012 Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Müh. böl. Böl.Bşk.Yrd.
2012-2013 Fen Bil. Enst. Md. Yrd. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bil. Ens. Md. Yrd.
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.Yrd.
2013-… Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı Dekan Yardımcılığı
Çevre Mühendisleri Odası
Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi- Danışma Kurulu Üyeliği

 VERİLEN DERSLER 

Akademik Yıl Dersin Adı Ders Saati
2009-2010 Kütle Transferi 2-0
2009-2010 Hava Kirliliği 3-0
2009-2010 İstatistik 2-0
2009-2010 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2009-2010 Air Pollution Design 3-0
2010-2011 Kütle Transferi 2-0
2010-2011 Hava Kirliliği 3-0
2010-2011 İstatistik 2-0
2010-2011 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2010-2011 Atmosfer Kimyası 2-0
2011-2012 Kütle Transferi 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği 3-0
2011-2012 İstatistik 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2011-2012 Kütle Transferi 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 3-0
2010-2011 Kimyasalların Çevresel Hareketi 3-0
2011-2012 Atmosferik Taşınım ve Çökelme 3-0
2012-2013 Endüstriyel Hava Kirliliği 3-0