Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 2114- 1912

Faks : (224) 442 82 43

E-mail:  cindoruk@uludag.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU 

Mezuniyet Tarihi Derece Adı Bölüm
1986 Ilkokul Şems-I Bitlis İlkokulu
1993 Lise Bitlis Anadolu Lisesi
1998 Lisans Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
2000 Y.Lisans Aerobik Selektörlü Aktif Çamur Sisteminde Ağir Metal Giderimi Çevre Mühendisliği
2007 Doktora Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Konsantrasyonlarinin, Kuru Çökelme Ve Hava-Su Arakesit Akilarinin Belirlenmesi Çevre Mühendisliği
2007 Öğretim Görevlisi Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2010 Yrd.Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2012 Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği


MESLEKİ DENEYİM

Yil Faaliyet Gorev
2007-2010 Öğretim Görevlisi Çevre Mühendisliği Öğretim Görevlisi
2011-2012 Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Müh. böl. Böl.Bşk.Yrd.
2012-2013 Fen Bil. Enst. Md. Yrd. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bil. Ens. Md. Yrd.
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.Yrd.
2013-… Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı Dekan Yardımcılığı
Çevre Mühendisleri Odası
Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi- Danışma Kurulu Üyeliği

 VERİLEN DERSLER 

Akademik Yıl Dersin Adı Ders Saati
2009-2010 Kütle Transferi 2-0
2009-2010 Hava Kirliliği 3-0
2009-2010 İstatistik 2-0
2009-2010 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2009-2010 Air Pollution Design 3-0
2010-2011 Kütle Transferi 2-0
2010-2011 Hava Kirliliği 3-0
2010-2011 İstatistik 2-0
2010-2011 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2010-2011 Atmosfer Kimyası 2-0
2011-2012 Kütle Transferi 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği 3-0
2011-2012 İstatistik 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 2-1
2011-2012 Kütle Transferi 2-0
2011-2012 Hava Kirliliği Kontrol Mühendisliği 3-0
2010-2011 Kimyasalların Çevresel Hareketi 3-0
2011-2012 Atmosferik Taşınım ve Çökelme 3-0
2012-2013 Endüstriyel Hava Kirliliği 3-0