Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 20

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: gurays@uludag.edu.tr

 

1. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995

Y. Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2001

Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2007

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

 

Tez Başlığı: Ekolojik Risk Değerlendirmesi ve Uluabat Ramsar Alanı İçin Problem Formülasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feza KARAER

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tez Başlığı: Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vedat PINARLI

Doktora Sonrası Çalışma ve Danışman:

Çalışma Konusu: Solidification/Stabilization (Immobilization) of metal-containing wastes using geopolymer technology

Danışman: Prof. Dr. Constantino Fernandez Pereira (University of Seville, Chemical and Environmental Engineering Department)

 

2. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Ekim 2011

Doçentlik Tarihi  : 23 Mart 2012

3. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi: Mevcut Durum, Güçlükler ve Öneriler (Esra ŞAHİN)

Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Gaz Oluşumu ve Enerji Eldesi (Sevil İnci Cankurt YİĞİT)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama
2010-2011 Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

18

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

20

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler 

2

2

90

Kimyasal Arıtma ve Uygulamaları

2

-

25

Fiziksel Arıtma ve Uygulamaları

2

-

17

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Ekonomisi

2

-

15

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

2

Bitirme Projesi

-

4

3

 

2011-2012

 

 

 

 

 

Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

35

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

30

Çevre Mühendisliği Projesi II

-

4

3

Bitirme Projesi

-

4

2

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler 

2

2

79

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Ekonomisi

2

-

22

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

2

Bitirme Projesi

-

4

4

 

2012-2013

 

 

 

 

 

Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

30

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

20

Çevre Mühendisliği Projesi II

-

4

6

Bitirme Projesi

-

4

-

Environmental Impact Assessment

2

-

1

Hazardous Waste Management

2

-

1

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler 

2

2

55

Academic Writing and Effective Oral Presentation Techniques

2

-

2

Operation of Solid and Hazardous Waste Disposal Facilities

2

-

1

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

4

Bitirme Projesi

-

4

6

 

10. ERASMUS Programı ile yurt dışında görev

12-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Polonya Opole University of Technology öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 5 saat olarak verilmiştir.

15-22 Nisan 2012 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Çek Cumhuriyeti University of Jan Evangelista Purkyne Faculty of Environment öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 5 saat olarak verilmiştir.

11-18 Aralık 2009 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Slovenya Nova Gorica Çevre Okulu öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 14 saat olarak verilmiştir.

2009-2010 Güz yarıyılı boyunca Slovenya Nova Gorica Çevre Okulu öğrencilerine  “Hazardous Waste Treatment”  dersi Uzaktan Eğitim-Elluminate System- yoluyla verilmiştir. Dersin sonuçlandırılması ve final sınavının yapılması Slovenya’da gerçekleştirilmiştir. Ara sınav, öğrencilere her hafta e-posta yoluyla verilen ödevlerin puanlandırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

 11. AR-GE Günleri

G. Salihoğlu, 2012. ANTİMON MADENCİLİĞİ ATIKLARININ TEHLİKESİZ HALE GETİRİLMESİ, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (poster bildiri)