Adres: Uludağ Üniversitesi,   MühendislikFakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 06

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : akal@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (1997)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (1990)

Lisans: İstanbul Teknik  Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1986)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Arıtımı, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Altyapı Planlama ve Tasarım Esasları
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • Çiner F., Akal  Solmaz, S.K., Yonar T. Üstün G.E., (2003), “Treatability Studies on The Wastewater of The Textile Dyeing Factories in Bursa” International Journal Of Environment And Pollution IJEP. 19 (4): 403-407,2003
  • Akal  Solmaz, S.K., Üstün, G.E., Azak, H.S.2003 “An Approach To Wastewater Treatment In Organized Industrial Districts A Pilot-Scale Example From Turkey” International Journal Of Environment And Pollution IJEP. 21(6): 603-611, 2004.
  • Çiner F.,San H.A.,Sarıoğlu M, Akal Solmaz,S.K., (2004), “Multicomponent Activated Sludge Model for reactors in Series with Recycle” Journal Of Environment And Pollution IJEP (21.11.2003 tarihinde Dergi Editöründen yayınlanmak üzere onay yazıları gelmiştir.)
  • Üstün G.E.; Akal Solmaz, S.K., (2003), “Kesikli Reaktör Sisteminde, Farklı Organik Yüklemelerde Kalıcı Ürün Oluşumu” Ekoloji Çevre Dergisi Sayı 49 Cilt 13 Sayfa No:31-36, 2003
  • Pınarlı, V., Akal, S.K., Yonar,T.,”Tekstil Endüstrisi Atıksuyunda Arıtılabilirlik Çalışmaları ve Kalıcı KOI nin Belirlenmesi”, İTÜ Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Sayfa:17-23, 1999.