Adres: Uludağ Üniversitesi,   MühendislikFakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 06

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : akal@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (1997)Yüksek Lisans: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (1990)

Lisans: İstanbul Teknik  Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1986)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Arıtımı, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Altyapı Planlama ve Tasarım Esasları