Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik  Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 03

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : pinarli@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Department of Industrial Chemistry Brunel University of West London  1985

Yüksek Lisans: Civil Engineering Department, Public Health Engineering Division University of Newcastle-upon-Tyne 1980

Lisans İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi  1977

ARAŞTIRMA ALANLARI
Su ve Atıksu Arıtımı, Atıksu Arıtma Çamurları, Katı ve Tehlikeli Atıklar
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • SALİHOĞLU, G., PINARLI ,V. 2007. Steel foundry electric arc furnace dust management : Stabilization by using lime and Portlan cement,Journal of Hazardous Materials, 2007.09.066. 
  • SALİHOĞLU, G., PINARLI ,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007.Properties of steel foundry electric arc furnace dust solidified/stabilized with Portland cement, Journal of Environmental Management, 85, 190-197.
  • SALİHOĞLU, N.K., PINARLI, V., SALİHOĞLU, G. 2007. Solar drying in sludge management in Turkey, Renewable Energy, 32 (2007) 1661-1675.
  • G.SALİHOĞLUKARACA, G., PINARLI, V.,2007. Cement Use for Environmental Purposes: Hazardous Waste Treatment, Turkish Cement Manufacturers’ Association, 3rd International Symposium “Sustainability in Cement and Concrete”, Proceedings (Editor:Asım Yeğinobalı), Vol:1, Sf. 214-221. 21-23 May 2007, İstanbul.
  • PINARLI, V., An Exploration of the Removal of Iron (Fe +3) from Aqueous Solutions Using b-Dicalcium Silicate and a- Monocalcium Silicate as Alternative Precipitants to Calcium Hydroxide, Environmental Technology, Vol. 17, No.10, 1071-1081, October 1996.