Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle /Bursa

Telefon: (224) 294 09 19

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : efsun@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor) 

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2008)

Lisans: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2004)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Toprak Kirliliği, Arıtma Çamurlarının Bertarafı, Çevre Kimyası
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • Dindar, E, Topaç, F.O., Başkaya, H.S.Arıtma Çamuru Uygulanan Topraklarda Sulamadan Kaynaklanan Kirliliğin Azot Mineralizasyonuna Etkisi, 2008. Ekoloji Dergisi, 37, 66, 31-37. 
  • DİNDAR, E., ŞAĞBAN TOPAÇ, F.O., ALKAN U., BAŞKAYA H.S. 2010. The influence of wastewater sludge amendment on the nitrogen content and urease activity of soil with earthworms. Fresenius Environment Bulletin, Volume 19, No:8
  • DİNDAR, E., ŞAĞBAN TOPAÇ, F.O., BAŞKAYA H.S. 2010. Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri. Su kirlenmesi kontrolü dergisi, cilt 20 sayı 1, 29-38
  • TOPAÇ, F.O., DİNDAR, E., UÇAROĞLU, S., BAŞKAYA, H.S. 2009. Effect of a sulfonated azo dye and sulfanilic acid on nitrogen transformation processes in soil. Journal of Hazardous Materials 170, 1006–1013.
  • TOPAÇ, F.O., DİNDAR, E., UÇAROĞLU, S., BAŞKAYA, H.S. 2010. Biostimulation of Azo Dye-Contaminated Soils by Food Industry Sludge. Soil and Sediment Contamination, 19,4, 436-454