Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle /Bursa

Telefon: (224) 294 09 19

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : efsun@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor)Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2008)

Lisans: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2004)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Toprak Kirliliği, Arıtma Çamurlarının Bertarafı, Çevre Kimyası