Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 2940918

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : aballi@uludag.edu.tr

 

Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2003
Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2010

 

 

 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği, Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevresel Modelleme

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.  Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü. 2001-2010
Dr. Araş. Gör.  Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,     Çevre Mühendisliği Bölümü. 2010-2014
Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,     Çevre Mühendisliği Bölümü. 2014-

 

 

Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Lisans Dersleri: “CEV 3027 Su Kalitesi ve Kontrolü”, “Cev 4042 Çevresel Modelleme”, Cev 4086 Çevre Yönetim Sistemi Standartları”, “END3067 Endüstri ve Çevre Etkileşimi-2014-2015 Güz Dönemi”, “CEV 3063 Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları”, “CEV 3082 Kıyı Ekosistemi ve Yönetimi”

Yüksek Lisans Dersleri: “CEV5307 Sediman Kirliliği ve Taşınımı”, “CEV5310 Nehir Havzaları Hidrolojisi ve Taşkın – Kuraklık Modellemesi”