Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 2940918

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : aballi@uludag.edu.tr

 

Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2003
Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2010

 

 

 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği, Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevresel Modelleme

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.  Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü. 2001-2010
Dr. Araş. Gör.  Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,     Çevre Mühendisliği Bölümü. 2010-2014
Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,     Çevre Mühendisliği Bölümü. 2014-

 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And Humanities)

 

 1. Karaer,F., Küçükballı, A., 2006. ‘Monitoring of Water Quality and Assessment of Organic Pollution Load in the Nilüfer Stream, Turkey,’ Environmental Monitoring and Assessment, 114 (1-3):391-417.
 2. Katip, A., Karaer, F., Başkaya, H.S., İleri, S., Sarmaşık, S., 2012. ‘Fraction Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals and Trace Elements in Sediments of Lake Uluabat’, Environmental Monitoring and Assessment, 184 (9): 5399-5413.
 3. Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Sarmaşık, S., Aydoğan, N., Zenginay, S., 2012.  ‘Analysis and Assessment of Trace Elements Pollution in Sediments of Lake Uluabat, Turkey’. Journal of Environmental Biology, Vol: 33 (5): 961-968.
 4. Karaer, F., Katip, A., İleri, S., Sarmaşık, S. Aksoy, E., Öztürk, C. 2013. ‘The Spatial and Temporal Changes in Water Quality Parameters of a Shallow Lake’ Environmental Engineering and Management Journal October 2015, Vol.14, No. 10, 2263-2274.
 5. Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Sarmaşık, S. 2013. “Uluabat Gölü’nde İz Metallerin Askıda Katı Madde İle Su Arasındaki Dağılımının Araştırılması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol: 28 (4): 865-874.
 6. Katip, A., İleri, S., Karaer, F., Onur, S. 2015. “Determination of Trophic State in Lake Uluabat (Bursa-Turkey)” Ekoloji Vol: 24 (95): 1-9.
 7. Katip, A., Karaer, F., İleri, S. 2016. “The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments”  Environmental Forensics, 17:3, 263-273.
 8. İleri, S., Karaer, F., Katip, A. 2016. “Applications of Geographic Information System (GIS) analysis of Lake Uluabat” Environ Monit Assess, 188:331

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan-basılmış makaleler

 

 1. 1.                  Akdeniz, S., Karaer, F., Katip, A., Aksoy, E. 2011. ‘A GIS-based Method for Shallow Lake Eutrophication Assessment’ J. Biol. Environ. Sci., 5(15), 195-202.
 2. 2.                  Karaer, F. Katip, A., İleri, S., Sarmaşık, S. Aydoğan, N. 2013.  ‘Dissolved and particulate trace elements’ configuration: Case study from a shallow lake’ International Journal of Physical Sciences, 8 (24), 1319-1333.
 3. 3.                  Katip, A., Karaer, F.  2013. ‘Research on the Non-Point Pollution Loads in the Lake Uluabat Basin’,  Journal of  Environmental Protection, 4, 29-37.
 4. 4.                  İleri, S., Karaer, F., Katip, A., Onur, S., Aksoy, E.2014, Assessment of Some Pollution Parameters with Geographic Information System (GIS) in Sediment Samples of Lake Uluabat, Turkey.” JBES – Journal of Biological and Environmental Sciences. 8(22), 19-28
 5. 5.                  Katip, A., Karaer, F. 2011. ‘Uluabat Gölü Su Kalitesinin Türk Mevzuatına ve Uluslar arası Kriterlere Göre Değerlendirilmesi’, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 16(2): 25-33.
 6. 6.                  Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Onur, S. 2013. ‘Akçalar (Musa) Deresi Azot ve Fosfor Yüklerinin Mevsimsel Değişimi ve Uluabat Gölü’ne Etkisi’, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2):71-78.
 7. 7.                  İleri, S., Karaer F., Katip A., 2014. “Onur S. Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt 19, Sayı 1, 47-57.
 8. 8.                   Katip, A., Özengin, N., İleri, S., Elmacı, A., Karaer, F. 2014. “Uluabat Gölü’nde Sudaki İz Element Kirliliğinin Zamansal Değişiminin (2003-2004 ve 2008-2009) İzlenmesi” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 85-95.
 9. 9.                  Katip, A., Karaer F., Özengin, N. 2014. “Otomotiv Sektörünün Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 51-65.

 

Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Lisans Dersleri: “CEV 3027 Su Kalitesi ve Kontrolü”, “Cev 4042 Çevresel Modelleme”, Cev 4086 Çevre Yönetim Sistemi Standartları”, “END3067 Endüstri ve Çevre Etkileşimi-2014-2015 Güz Dönemi”, “CEV 3063 Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları”, “CEV 3082 Kıyı Ekosistemi ve Yönetimi”

Yüksek Lisans Dersleri: “CEV5307 Sediman Kirliliği ve Taşınımı”, “CEV5310 Nehir Havzaları Hidrolojisi ve Taşkın – Kuraklık Modellemesi”