Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 15

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : sceleren@uludag.edu.tr

  • Alkan U., Çalışkan Eleren S., Erol Nalbur B., Odabaş E. (2008) Influence of the activated sludge system configuration on heavy metal toxicity reduction World J. Microbiol. Biotechnol., 24:1435-1443.Alkan U. and Çalışkan Eleren S. (2008) Effect of Sludge Age on Heavy Metal Biosorption by Selector Activated Sludge Int. J. Environment and Pollution (IJEP), Vol. 34 No. 1/2/3/4, 400-411.
  • Alkan U., Çalışkan Eleren S., Odabaş E.(2006) Cr+6 ve Zn+2 Metallerinin Aktif Çamur Sistemine Toksik Etkileri, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 93-102.
  • Erol Nalbur B., Alkan U., Çalışkan Eleren S. (2004) Respirometrik metod kullanılarak Bursa Organize Sanayi Bölgesi Atıskularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, EKK 2004, İstanbul, 335-341.
  • Alkan U., Çalışkan S., Kemiksiz A., Darıcı S. (2000) İçme sularının dağıtım şebekesinde mikrobiyal kalitesinin değişimi, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 294-297.