Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 10

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : selnur@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2002)Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (1993)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Arıtma Çamurları Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemleri
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)

  • Topaç F. O., Dindar E., Uçaroğlu S., Başkaya H.S., “Biostimulation of Azo Dye-Contaminated Soils by Food Industry Sludge”, Soil and Sediment Contamination An International Journal, 19 (2010): 4, 436 – 454.
  • Topaç F. O., Dindar E., Uçaroğlu S., Başkaya H.S., “Effect of a sulfonated azo dye and sulfanilic acid on nitrogen transformation processes in soil”, Journal of Hazardous Materials,  170 (2009) 1006-1013.
  • Uçaroğlu S., Alkan U., Başkaya H.S., “Arıtma Çamurlarının Yönetiminde Kompostlama Prosesinin Değerlendirilmesi”, Ev Atık Yönetimi Konferansı, 19-20 Kasım 2009, Bursa.
  • Uçaroğlu S., Ünver D., Topkaya B.; “Packaging Waste Management: Antalya City Case Study”, 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th to 14th, 2007, Sevilla, Spain.
  • Uçaroğlu S., Talınlı İ.; “ Otomotiv Endüstrisi Zararlı Atıklarının Solidifikasyonu ve Geri Kazanımı”, itüdergisi/d, sayı 2, Aralık 2002.