Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 10

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : selnur@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2002)Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (1993)Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Arıtma Çamurları Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemleri