Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 12

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: ahmetuygur@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2003)Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (1996)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1993)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyolojik Prosesler, Kimyasal Prosesler, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılrılması, Tuz İçeren Atıksuların Arıtılması, Nutrient Giderimi
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • F. KARGI, A. UYGUR, 1996. “Biological treatment of saline wastewater in an aerated percolator unit utilizing halophilic bacteria”  Environmental Technology  17,  325- 330.F.KARGI, A. UYGUR, 2002. “Nutrient removal performance of a sequencing batch reactor as a function of the sludge age”, Enz.and Mic. Tech. (31), 842-847. 
  • A. UYGUR, F.KARGI, H.S. BAŞKAYA, 2002. “Ardışık zamanlı kesikli biyoreaktör ile nutrient gideriminde basamak sayısının etkileri”, Hacettepe Üniversitesi, Çevre Bilimleri Dergisi, (5), 47-52.
  • A. UYGUR, F.KARGI, 2004. “Salt inhibition on biological nutrient removal from saline wastewater in a sequencing batch reactor” Enz. and Mic. Tech., 34, 313-318.
  • A. UYGUR, F.KARGI, 2004. “Biological nutrient removal from synthetic wastewater containing 2,4 dichlorophenol in an SBR” Env. Eng. Sci. 21(5), 569-574.