Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 12

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: ahmetuygur@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2003)Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (1996)Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1993)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyolojik Prosesler, Kimyasal Prosesler, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılrılması, Tuz İçeren Atıksuların Arıtılması, Nutrient Giderimi