Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 11

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : bnalbur@uludag.edu.tr

Doktora:Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2008)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (1997)

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1995)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
ÖZGÜN YAYINLARI
  • Erol Nalbur B., Alkan U. (2007) The inhibitory effects of 2-CP and 2,4-DCP containing effluents on sequencing batch reactors, International Biodeterioration & Biodegradation, 60 (3), 178-188
  • Alkan U., Çalışkan Eleren S., Erol Nalbur B., Odabaş E. (2008) Influence of the activated sludge system configuration on heavy metal toxicity reduction World J. Microbiol. Biotechnol., 24:1435-1443.
  • Erol Nalbur B., Akça L., Bayhan H. (2003) Nitrogen removal during secondary treatment by aquatic systems, Wat. Sci. Tech., 48 (11-12), 355-361
  • Erol Nalbur B., Alkan U., Çalışkan Eleren S. (2004) Respirometrik metod kullanılarak Bursa Organize Sanayi Bölgesi Atıskularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, EKK 2004, 335-341.