Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 07

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : aelmaci@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst., Biyoloji Anabilim Dalı (1995)Yüksek Lisans: Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst., Biyoloji Anabilim Dalı (1990)

Lisans: Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (1986)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Hidrobiyoloji, Alg sistematiği, Tatlı su ekolojisi, Su kirliliği, Alg ve sucul bitkilerle arıtım.
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • KEMİKSİZ, A. ve ELMACI, A. 2004. Bursa İli Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Bazı Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Ekoloji Çevre Dergisi. 13(50): 1-5.
  • DERE, Ş., ELMACI, A., DALKIRAN, N., KARACAOĞLU, D ve DÜLGER, B., 2002. İki Farklı Habitattan Bazı Mikroalglerin İzolasyonu. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9(2):167-173.
  • OBALI, O., ATICI, T. ve ELMACI, A.,2002. Abant Gölü (Bolu ) Fitoplanktonu Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9(1):143-151
  • ATICI, T.,OBALI, O., AKKÖZ, C. and ELMACI, A., 2001. Isolation and Identification of Halophytic Algae From Salty Soil Around Salt Lake of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 4(3):298-300.
  • ELMACI, A. ve OBALI, O.,1998. Akşehir Gölü Kıyı Bölgesi Alg Florası. Tr. J of Biology. 22:81-98.