Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 07

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : aelmaci@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst., Biyoloji Anabilim Dalı (1995)Yüksek Lisans: Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst., Biyoloji Anabilim Dalı (1990)Lisans: Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (1986)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Hidrobiyoloji, Alg sistematiği, Tatlı su ekolojisi, Su kirliliği, Alg ve sucul bitkilerle arıtım.