• Uluabat Gölü Su Kalitesinin İzlenmesi, Modellenmesi ve İz Element Kirliliğinin Belirlenmesi
  • Atıksulardan Pestisitlerin Giderimi
  • Atmosferdeki Kalıcı Organik Kirleticilerin Çökelme Seviyelerinin Araştırılması
  • Zeytin Karasuyunun Pilot Ölçekli Tesisle Arıtılabilirliğinin Araştırılması
  • Atıksulardan Toksik Organik Bileşiklerin Giderimlerinin Araştırılması
  • İçme Suyu Ve Yüzeysel Suların Dezenfeksiyonu
  • Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırma ile Stabilizasyon Verimlerinin Araştırılması
  • Bursa Topraklarındaki Tehlikeli Organik Kirleticilerin Seviyelerinin Belirlenmesi
  • Arıtma Çamurları ve Sedimentteki Kalıcı Organik Kirleticilerin Giderimlerinin Araştırılması
  • Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Sularının Tarımsal Amaçlı Kullanımlarının Araştırılması