Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 08

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : karaer@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1993)Yüksek Lisans: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1986)Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1984)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kirliliği ve Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevre Eknonomisi