Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 08

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : karaer@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1993)Yüksek Lisans: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1986)Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1984)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kirliliği ve Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevre Eknonomisi
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • Salihoğlu,G. ve F.Karaer, ‘Ecological Risk Assessment and Problem Formulation for Lake Uluabat, a Ramsar State in Turkey,’ Environmental Management, Volume:33, No:6, June 2004.
  • Soyupak,S., F.Karaer, H.Gürbüz, E. Şentürk, E.Kıvrak ve A.Yazıcı, ‘ A Neural Network Based Approach for Calculating Dissolved Oxygen Profiles in Reservoirs,’ Neural Computing and Applications J., Volume:12, 166-172, 2003.
  • Karaer, F. ve H.Azak, ‘The Need For Clean Production and Technological Change,’ Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries,Vol.IV,2361-2368,Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ,2002.
  • Karaer, F.,  ‘Sektörel Politikalar ve Çevre’, U.Ü. Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, 7, 21-29 (2002),Bursa.
  • Karaer,F., ‘Environmental Pollution and Carcinogenic Risk,’ Journal of Environmental Pathology,Toxicology and Oncology, Vol.XV, 105-113, Begel House,1996.