Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 04

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : alkan@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Doktora: University of Newcastle Upon Tyne,  Çevre Mühendisliği (1994)Yüksek Lisans: University of Newcastle Upon Tyne,  Çevre Mühendisliği (1989)Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1985)
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Mikrobiyolojisi, Biyolojik Arıtım, Deniz Deşarjları