Adres: Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 00

Faks : (224) 442 91 48

E-mail :baskaya@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Profesörlük: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (1991)

Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı (1988)

Doçentlik: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü (1980)

Doktora: Georg-August Üniversitesi, Braunschweig  FAL-Toprak Biyokimyası Enstitüsü (1970-1975)

Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü (1965-1969)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre kimyası, arıtma çamurlarının stabilizasyonu, arıtma çamurlarının toprağa uygulanması, toprak kirliliği
ÖZGÜN YAYINLARI (en çok 5 tane)
  • Kocaer, F. O., Alkan U., Başkaya, H. S. 2004.  The effect of alkaline stabilized sludge application on the microbiological quality of soil and leachate. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 167, 1-9.
  • Kocaer, F. O., Alkan U., Başkaya, H. S. 2003. Use of lignite fly ash in alkaline stabilisation and pasteurisation of wastewater sludge. Waste Management and Research, 21, 448-458.
  • Kocaer, F. O., Başkaya, H. S. 2004. Arıtma çamurlarının stabilizasyonunda uçucu kül kullanımı. Ekoloji Çevre Dergisi, 13, (50), 6-9.
  • Kocaer, F.O., Kemiksiz, A., Başkaya, H.S., 2003. Arıtma Çamuru Uygulanmış Bir Topraktaki Organik Azotun Mineralizasyonu Üzerine Bir Araştırma, Ekoloji Çevre Dergisi, 12, (46), 12-16.
  • Kocaer, F. O., Başkaya, H. S. 2004. Bursa İlinde Nilüfer-Ayvalı Deresiyle sulanan ve sulanmayan tarım topraklarının bazı kimyasal özellikleri. Ekoloji Çevre Dergisi, 13, (50), 6-9.