Üniversitemiz Senatosunca alınan kararlarda yer alan ”2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda başarısız oldukları derslerden yaz öğretimine katılmaları halinde bütünleme sınav haklarından yararlanmamalarına, bütünleme sınav hakkını kullanacak olan öğrencilerin yaz öğretiminden ders almamalarına, almaları halinde ise sınav notlarının geçersiz sayılmasına” hüküm uyarınca aşağıda örnekleri bulunan dilekçeler ile bütünleme sınav başvuru işlemlerinin sağlanması gerekmektedir.

Fakülte Dilekçe örneği

(155)