Hidrolik Kısa Sınav I; 15 Mayıs 2017 Pazartesi saat 09:30 (Ç104, Ç105)

Çevresel Modelleme Sınavı; 16 Mayıs 2017 Salı saat 12:00 (Ç104, Ç105)

İş Sağlığı ve Güvenliği II Kısa Sınav; 17 Mayıs 2017 Çarşamba saat 10:30 (Ç104, Ç105, Ç106)

Toprak ve YAS Kirliliği Kısa Sınav; 17 Mayıs 2017 Çarşamba saat 12:00 (Ç101, Ç104)

Hidrolik Kısa Sınav II; 17 Mayıs 2017 Çarşamba saat 17:00 (Ç104, Ç105)

Çevre Mikrobiyolojisi 18 Mayıs 2017 Perşembe saat 11:00 (Ç104, Ç105)

Atıksu Toplama Sistemlerinin Tasarımı Kısa Sınavı; 18 Mayıs Perşembe saat 13:00 (Ç102)

Çevresel Kantitaif Analiz; 18 Mayıs 2017 Perşembe saat 13:00 (Ç104, Ç105)

(347)